• Tính từ

  (mắt) không phân biệt được một số màu, đặc biệt là màu đỏ và xanh, do bị tật
  bị bệnh loạn sắc
  Đồng nghĩa: mù màu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X