• Danh từ

  hang của một số loài như cua, ếch, lươn, v.v.
  ếch nằm mà
  mà cua

  Kết từ

  từ biểu thị điều sắp nêu ra là không phù hợp với điều vừa nói đến
  nói mà không làm
  mệt mà không được nghỉ
  khó thế mà vẫn làm được
  Đồng nghĩa: nhưng, nhưng mà, song
  từ biểu thị điều sắp nêu ra là một mặt khác, bổ sung cho điều vừa nói đến
  tốt mà rẻ
  chẳng hay mà cũng chẳng dở
  từ biểu thị điều sắp nêu ra là mục đích của việc vừa nói đến
  tìm việc mà làm
  nói cho mà hiểu
  đau chân nhưng phải cố mà đi
  từ biểu thị điều sắp nêu ra là kết quả, hậu quả của điều vừa nói đến
  nhờ chăm chỉ mà học hành tiến bộ
  thấy mà ghét
  ai nói gì mà nó tự ái
  từ biểu thị điều sắp nêu ra là giả thiết, nêu lên để từ đó rút ra một kết luận, một nhận định
  bây giờ mà đến thì cũng muộn rồi
  tôi mà là anh tôi sẽ nói khác
  từ biểu thị điều sắp nêu ra là nội dung thuyết minh cho ý vừa nói đến
  dễ gì mà hiểu hết
  may mà đã chuẩn bị đầy đủ cả
  cố gắng mà học cho giỏi
  từ biểu thị điều sắp nêu ra thuyết minh đối tượng, sự vật, sự việc vừa nói đến
  người mà tôi sắp kể là một nhà văn nổi tiếng

  Trợ từ

  (Khẩu ngữ) từ dùng ở cuối câu trong lối nói lửng, biểu thị ý khẳng định - thuyết phục hoặc giải thích, với một hàm ý để cho người đối thoại tự suy ra
  đã bảo mà!
  chỉ một chốc là xong thôi mà!
  Đồng nghĩa: mà lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X