• Danh từ

    bức mành, tấm mành
    "Gió đâu sịch bức mành mành, Tỉnh ra mới biết là mình chiêm bao." (TKiều)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X