• Danh từ

  (Từ cũ, Văn chương) tả lông mày đẹp của người phụ nữ, nhỏ, dài và cong như râu con ngài; cũng dùng để chỉ người con gái đẹp
  mắt phượng, mày ngài
  tả lông mày rậm của bậc trượng phu, to và cong như con tằm
  "Râu hùm, hàm én, mày ngài, Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao." (TKiều)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X