• Danh từ

    máy điện thoại mang theo người, thu phát tín hiệu bằng vô tuyến điện.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X