• Danh từ

    phương tiện vận tải hay chiến đấu bay trên không nhờ động cơ.
    Đồng nghĩa: phi cơ, tàu bay

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X