• Danh từ

    (Khẩu ngữ) mây và khói; dùng để ví cái bỗng chốc tan tành, không còn gì nữa
    bao nhiêu hi vọng đều tan thành mây khói

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X