• Danh từ

    khối lượng được cân trong một lần cân (thường nói về khối lượng lớn)
    để riêng từng mã cân

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X