• Danh từ

  đồ đan bằng tre nứa thường có vành tròn và đã hỏng cạp
  cái mê rổ
  nón mê
  lành làm thúng, thủng làm mê (tng)

  Động từ

  ở trạng thái cơ thể chỉ còn một phần hoặc mất hẳn khả năng nhận biết và đáp ứng với các kích thích
  gây mê
  "Sinh vừa tựa án thiu thiu, Giở chiều như tỉnh, giở chiều như mê." (TKiều)
  (Phương ngữ) mơ
  đêm ngủ hay mê
  ham thích tới mức như bị cuốn hút hoàn toàn vào, không còn biết đến những cái khác
  mê đá bóng
  mê xem phim chưởng
  Đồng nghĩa: say

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X