• Tính từ

    (Khẩu ngữ) như tịt mít
    chuyện thời sự thì chị ta mít tịt

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X