• ví việc tìm kiếm hết sức gian nan, khó nhọc và hầu như không có hi vọng thành công.
    Đồng nghĩa: đáy bể mò kim, đáy biển mò kim, mò kim đáy bể

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X