• Tính từ

    mẫu mực, chuẩn mực để mọi người noi theo
    con người rất mô phạm

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X