• Danh từ

  (Từ cũ, Trang trọng) học trò của một người thầy đáng kính
  Nhan Hồi là môn đệ của Khổng Tử
  Đồng nghĩa: đệ tử, đồ đệ, môn đồ, môn sinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X