• Danh từ

    khăn nhỏ và mỏng, thường bỏ túi, để dùng vào các việc vệ sinh cá nhân
    khăn mùi soa

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X