• Danh từ

  (Từ cũ) mũ áo của quan lại (nói khái quát)
  mũ mãng cân đai
  Đồng nghĩa: mũ mão
  (Khẩu ngữ) mũ để đội (nói khái quát)
  mũ mãng chỉnh tề

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X