• Danh từ

    (Từ cũ, Ít dùng) như mũ mãng (ng1)
    cân đai, mũ mão chỉnh tề

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X