• Danh từ

  (Từ cũ) mũ làm bằng chất liệu cứng có sức chống đỡ với binh khí, ngày xưa dùng đội khi ra trận
  viên tướng mình mặc áo bào, đầu đội mũ trụ
  Đồng nghĩa: đâu mâu
  trở nên mất sáng suốt, mất trí nhớ do đầu óc phải làm việc quá nhiều
  học nhiều quá, mụ cả người
  nằm cả ngày cũng mụ người ra
  nghĩ nhiều, mụ hết đầu
  Đồng nghĩa: mụ mẫm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X