• Động từ

  tính toán, sắp đặt ngầm mọi sự nhằm làm việc bất chính
  mưu mô làm phản

  Danh từ

  sự tính toán, sắp đặt ngầm nhằm làm việc bất chính
  mưu mô quỷ quyệt
  lắm mưu mô, thủ đoạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X