• Động từ

  tính toán, sắp đặt mọi sự nhằm thực hiện ý đồ không chính đáng của mình
  mưu toan chiếm dụng công quỹ
  Đồng nghĩa: mưu tính

  Danh từ

  (Ít dùng) sự mưu toan
  một người lắm mưu toan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X