• Động từ

    (Kiểu cách) chưa được phép mà đã làm (thường dùng trong lời nói xin lỗi người bề trên một cách lịch sự)
    mạn phép cụ, tôi xin có ý kiến!

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X