• Danh từ

  bè nhỏ, dùng làm phương tiện để vận chuyển trên mặt nước
  kết mảng vượt sông

  Danh từ

  phần của một vật bị tách rời ra, có diện tích hoặc khối lượng đáng kể
  lớp vữa trên tường bong ra từng mảng
  tróc một mảng da

  Động từ

  (Từ cũ) mải
  "Tay cầm bầu rượu nắm nem, Mảng vui quên hết lời em dặn dò." (Cdao)

  Động từ

  (Từ cũ) nghe, nghe thấy
  "Mảng tin xiết nỗi kinh hoàng, Băng mình lẻn trước đài trang tự tình." (TKiều)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X