• Động từ

  không có, không thấy, không tồn tại nữa
  mất điện
  mất vui
  biến mất
  Trái nghĩa: còn
  không còn là của mình, thuộc về mình nữa (cái vẫn tiếp tục tồn tại)
  mất cái ví
  mất cắp
  mất tiền
  không còn ở mình nữa
  người thương binh mất một chân
  nghỉ mất sức
  mất danh dự
  dùng hết bao nhiêu thời gian, công sức hoặc tiền của vào việc gì
  phải mất một hai hôm nữa mới làm xong
  mất rất nhiều công sức
  mất thời gian vô ích
  không còn sống nữa, chết (một cách nói giảm, nói tránh; hàm ý thương tiếc)
  bố mẹ đều mất sớm
  ông cụ mất đã được mấy năm
  Đồng nghĩa: khuất

  Trợ từ

  từ biểu thị ý tiếc về điều không hay đã xảy ra hoặc có thể xảy ra
  quên bẵng đi mất
  thế là lại muộn mất rồi!
  lỡ mất cơ hội
  từ biểu thị ý nhấn mạnh về mức độ của một tình cảm mà mình cảm thấy không sao kìm giữ được
  buồn quá đi mất!
  sướng phát điên lên mất!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X