• có sự phản ứng nhanh nhạy với những gì có liên quan
  mẫn cảm với thời tiết
  mẫn cảm về nghệ thuật
  Đồng nghĩa: nhạy cảm

  Danh từ

  sự nhạy bén, nhạy cảm
  mối mẫn cảm
  dựa vào mẫn cảm để suy xét

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X