• Danh từ

    (Từ cũ, Trang trọng) mẹ (không dùng để tự xưng).
    Đồng nghĩa: thân mẫu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X