• Động từ

  (Khẩu ngữ) để cho tuỳ ý và tự chịu trách nhiệm lấy, coi như không biết gì, không can thiệp gì đến
  nó làm gì mặc kệ nó
  Đồng nghĩa: kệ, kệ thây, kệ xác, mặc thây, mặc xác, thây kệ
  không để ý đến, coi như chẳng ảnh hưởng đến việc mình làm
  trời nắng hay mưa cũng mặc kệ, cứ đi
  Đồng nghĩa: chớ thây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X