• Danh từ

  khu đất dùng để xây dựng
  giải phóng mặt bằng
  diện tích mặt bằng là 200 hecta
  diện tích nhà, xưởng dùng vào mục đích sản xuất, kinh doanh
  cho thuê mặt bằng sản xuất
  mặt bằng của cửa hàng rất nhỏ
  mức ngang nhau chung cho một khu vực, một lĩnh vực
  mức lương cao hơn so với mặt bằng
  mặt bằng dân trí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X