• Danh từ

  bề mặt của một vật, nơi nó bị cắt đôi ra
  mặt cắt của khúc gỗ
  kiểm tra bằng hiển vi mặt cắt của một mô xương
  mặt cắt tưởng tượng của một vật theo một chiều nào đó, cho thấy cấu trúc bên trong của nó
  bản vẽ mặt cắt đứng của ngôi nhà
  mặt cắt dọc của con tàu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X