• Danh từ

  (Thông tục) chỉ kẻ đáng khinh, đáng ghét (thường dùng làm tiếng chửi)
  đồ mặt mẹt!
  Đồng nghĩa: mặt mo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X