• Danh từ

  cách khôn ngoan, thông minh được nghĩ ra trong một hoàn cảnh nhất định để giải quyết một việc khó
  lập mẹo đánh lừa
  mẹo học ngoại ngữ
  Đồng nghĩa: chước, kế, mưu

  Danh từ

  (Phương ngữ)

  xem mão

  (tuổi mão).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X