• Danh từ

  phần đất hoặc đá nhô cao lên hoặc chìa ra trên một địa hình
  mỏm núi
  mỏm đồi
  Đồng nghĩa: chỏm, chóp, đỉnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X