• Tính từ

  (Khẩu ngữ) mỏng đến mức như không thể mỏng hơn được nữa
  vải mỏng dính
  cặp môi mỏng dính
  Đồng nghĩa: mỏng rớt, mỏng tang, mỏng tanh
  Trái nghĩa: dày cộp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X