• Danh từ

  tên gọi chung một số loại nấm nhỏ hay mọc trên các chất hữu cơ ẩm ướt
  mốc tương
  gạo bị ẩm, lên mốc

  Tính từ

  có mốc làm cho bẩn hoặc kém phẩm chất
  gạo mốc
  quần áo bị mốc

  Trợ từ

  (Khẩu ngữ) từ nhấn mạnh ý phủ định, không có hoặc không có giá trị
  chẳng còn xu mốc nào trong túi
  Đồng nghĩa: mốc xì

  Danh từ

  cột cắm để đánh dấu ranh giới
  cột mốc biên giới
  cắm mốc
  sự kiện hay thời điểm quan trọng đánh dấu một giai đoạn, một bước ngoặt trong quá trình lịch sử
  cách mạng tháng Tám là một cái mốc quan trọng trong lịch sử nước nhà

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X