• Động từ

  làm mối (nói khái quát)
  làm trung gian mối lái
  nhờ người mối lái
  Đồng nghĩa: mai mối, mối manh

  Danh từ

  người làm mối
  lấy nhau qua mối lái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X