• Danh từ

  kiểu sinh hoạt, thường là kiểu ăn mặc, được số đông ưa chuộng trong một thời gian nào đó
  mốt mới
  chạy theo mốt
  ăn mặc không hợp mốt

  Tính từ

  (Khẩu ngữ) đúng mốt, hợp với mốt đang thịnh hành
  bộ quần áo rất mốt
  Đồng nghĩa: model

  Danh từ

  một
  sáu mươi mốt
  hai mốt (hai mươi mốt)
  (Khẩu ngữ)===== một =====
  

  phần mười đơn vị :hai trăm mốt (hai trăm mười)

  ba nghìn mốt (ba nghìn===== một =====

  trăm)

  Danh từ

  (Phương ngữ) ngày kia
  không mai thì mốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X