• Danh từ

  đồi mồi (nói tắt)
  da mồi tóc sương

  Danh từ

  thức ăn của các loài động vật, nói chung
  cọp rình mồi
  chim mẹ đang mớm mồi cho con
  kiến tha mồi
  (Phương ngữ, Khẩu ngữ) thức nhắm
  kiếm ít mồi về nhậu
  mồi nhậu là mấy con khô mực
  thức ăn mắc vào lưỡi câu hay cho vào bẫy để nhử bắt động vật
  mồi giun
  mồi bẫy chuột
  con vật dùng để nhử bắt các con vật khác cùng loài
  chim mồi
  cái có sức quyến rũ lớn, khiến người ta dễ mắc vào tròng
  đem tiền ra làm mồi

  Tính từ

  (Khẩu ngữ) (quần áo) đẹp, sang nhất, chuyên dùng để chưng diện
  cái áo mồi
  diện bộ mồi

  Danh từ

  vật khô, dễ cháy, thường được bện lại, dùng để giữ hay dẫn lửa
  mồi rơm
  mồi thuốc nổ
  lượng thuốc lào vê tròn, đủ một lần hút
  đặt mồi thuốc vào nõ điếu

  Động từ

  đốt tiếp bằng cách cho chạm sát vào vật đang cháy
  mồi thêm một viên than
  anh cho mồi nhờ điếu thuốc!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X