• Đại từ

  (Khẩu ngữ) từ dùng để tự xưng (thường với người ngang hàng hoặc hàng dưới)
  "Chẳng may vợ mỗ mới qua, Triều đình cử mỗ phải ra trận này." (PCCH)
  Đồng nghĩa: min, ta

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X