• Động từ

  tin và một lòng theo đạo (thường nói về đạo Kitô)
  tấm lòng mộ đạo
  Đồng nghĩa: sùng đạo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X