• Danh từ

  hướng duy nhất, không có hướng ngược lại
  đường một chiều
  dòng điện một chiều
  chỉ một phía, một mặt, thiếu hẳn những phía khác, mặt khác
  suy nghĩ một chiều
  thông tin một chiều
  đoàn kết một chiều

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X