• tả sự đấu tranh gay gắt, quyết liệt, không thể thoả hiệp, nhân nhượng
    cuộc chiến đấu một mất một còn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X