• Danh từ

  (Khẩu ngữ) mức độ rất nhỏ, rất ít, gần như không
  còn một tí cơm
  đợi một tí
  chẳng biết một tí gì
  Đồng nghĩa: một chút, một tẹo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X