• (Khẩu ngữ) tổ hợp biểu thị ý nhận định về điều đáng lẽ phải được làm hoặc nên làm như thế
    đúng ra anh nên đi mới phải

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X