• Động từ

    (Ít dùng) mời lấy lệ chứ không thực lòng.
    Đồng nghĩa: mời rơi

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X