• Động từ

    (chủ sở hữu vốn hoặc được giao quyền sử dụng vốn) thông báo về các yêu cầu cụ thể để gọi, mời tham gia đấu thầu.
    Đồng nghĩa: gọi thầu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X