• hãnh diện được với mọi người xung quanh
    mở mày mở mặt với làng xóm
    Đồng nghĩa: mở mặt mở mày, mát mày mát mặt

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X