• Động từ

  làm cho có phạm vi, quy mô trở nên rộng lớn hơn trước
  mở rộng phạm vi hoạt động
  được mở rộng tầm mắt
  Đồng nghĩa: mở mang
  Trái nghĩa: thu hẹp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X