• Danh từ

    ma chuyên hút máu người, theo quan niệm mê tín ở một số địa phương miền núi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X