• Danh từ

    (Khẩu ngữ) rượu, sức cám dỗ ghê gớm của rượu, ví như một con ma
    làm bạn với ma men

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X