• Danh từ

  một ngày gần đây, sắp tới đây (nói khái quát)
  mai đây mỗi người một ngả
  Đồng nghĩa: mai kia, mai mốt, nay mai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X