• Danh từ

  thời gian tương đối xa về sau này
  hi vọng ở mai sau
  "Mai sau ở chẳng như lời, Trên đầu có bóng mặt trời rạng soi." (TKiều)
  Đồng nghĩa: tương lai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X