• Danh từ

    đường mạch nha, vị ngọt, tan trong nước, sinh ra trong quá trình đường hoá tinh bột.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X